SAMENSTELLING BESTUUR

Bestuursleden worden benoemd door de ledenraadsvergadering en treden af op basis van een vast rooster. Bestuursleden zijn herverkiesbaar.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

  • Voorzitter: Piet de Jongh
  • Secretaris: E. Dericks
  • Penningmeester: J. van Weert